Gửi tin nhắn
Trang Chủ >

DONGGUAN DINUO PACKAGING CO., LTD Hồ sơ công ty

Kiểm soát chất lượng
chứng chỉ.alt
Standard|t:ISO9001:2015
Con số:CACQ20Q00417R0
Ngày phát hành:2020-11-23
Ngày hết hạn:2023-11-22
Hồ sơ QC
Kiểm soát chất lượng thực sự quan trọng đối với sản xuất, nó có thể đảm bảo các sản phẩm chúng tôi sản xuất có thể đủ tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Các cấp độ của việc thực hiện kiểm soát chất lượng rất rõ ràng và được chia thành hai điểm sau đây rất cần thiết cho mỗi nhà máy.


Trình độ công nghệ chất lượng:
1. đào tạo nhân sự, chất lượng nhân sự liên quan có khái niệm chất lượng và nhận thức.
2. các điểm kiểm soát chính được xác định và các đặc tính chất lượng hoặc các tham số quy trình cần được kiểm soát, đó là các sản phẩm hoặc quy trình.
3. phương pháp đo được xây dựng và dụng cụ đo phù hợp được chọn, và hệ thống đo được đánh giá chính xác.
4. lập một kế hoạch lấy mẫu hợp lý và chuẩn hóa các thông tin liên quan vào kế hoạch kiểm tra.
5. lập một kế hoạch phản ứng sơ bộ.


Cấp quản lý chất lượng:
Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm ba điểm dưới đây:

1. tiêu chuẩn là một đảm bảo mạnh mẽ cho việc thực hiện kiểm soát chất lượng.
2. nhấn mạnh sự tham gia của tất cả các thành viên.
3. nhân lực và nguồn lực vật chất thích hợp được trang bị.

Các vấn đề được đề cập ở trên nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm soát quy trình và cũng chỉ ra rằng kiểm soát quy trình hiệu quả là một phương tiện cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ thảo luận về cách thực hiện kiểm soát chất lượng quy trình hiệu quả từ nhiều khía cạnh.


Thứ nhất: Nhận thức về chất lượng tổng thể của giáo dục và đào tạo. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có chất lượng thấp của các nhà khai thác sản xuất. Công nhân tuyển dụng chủ yếu là công nhân nhập cư chứ không phải công nhân công nghệ thực sự. Tâm trí của họ "yếu về chất lượng". Do đó, để cải thiện chất lượng sản phẩm, chúng ta nên bắt đầu với việc cải thiện "ý thức chất lượng" của nhân viên.


Thứ hai: Thực hiện nghiêm túc các quy định quy trình. Việc sản xuất và gia công các sản phẩm phải được thực thi nghiêm ngặt và sản xuất theo yêu cầu của quy trình. Bởi vì quá trình sản xuất là một quá trình trực tiếp hình thành sản phẩm, chất lượng sản phẩm trực tiếp phụ thuộc vào sự kiểm soát hiệu quả của quá trình. Bất kỳ phần nào của sơ suất có thể dẫn đến thất bại sản phẩm. Ngoài ra, cần phải cải thiện kỹ năng vận hành của các nhà khai thác sản xuất trong khi tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu sản xuất của quy trình.

Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi

Chính sách bảo mật Trung Quốc chất lượng tốt Túi thư bong bóng Nhà cung cấp. Bản quyền © 2019-2024 bubblemailingbag.com . Đã đăng ký Bản quyền.